Výroční valná hromada SDH

Na pátek 14.března 2014 svolal Výkonný výbor Sboru dobrovolných hasičů Výroční valnou hromadu, jejímž úkolem bylo zhodnotit práci a činnost sboru v minulém roce 2013.Tak jako již v minulém roce,byla tato Valná hromada uspořádána v sousedním městě Rumburku.
O úvodních ceremoniích,kdy byly mimo jiného předány vyznamenání a čestná uznání některým členům. Bylo s povděkem konstatováno , že ve sboru nyní převládají mladí,kteří přeberou v brzké době plnou zodpovědnost za další úspěšnou práci jiříkovských hasičů.
Poté pronesli přítomní hosté ze sousedních sborů a zástupce Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje zdravice a poděkování za dobrou spolupráci.Po skončení oficiální části,které se účastnili i někteří rodinní příslušníci členů hasičského sboru byla společná večeře s volnou zábavou.
Josef Eder, kronikář SDH
2014-03-14-073 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-075 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-077 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-079 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-080 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-081 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-085 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-088 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-091 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-093 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-094 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-099 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-101 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-102 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-107 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-109 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-112 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-113 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-114 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-116 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-117 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-119 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-120 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-123 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-124 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-128 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-129 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-132 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-134 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-136 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-138 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-141 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-142 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-143 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-146 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-152 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-156 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-159 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-161 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-163 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-169 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-170 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-171 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk 2014-03-14-172 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk
2014-03-14-173 Výroční valná hromamada Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov                             pátek 14.3.2014, Rumburk