Švédský sloup

Foto Petr Wittgruber
Naše usílí o záchranu jiříkovských památek doznalo dalšího úspěchu, tentokráte přišla řada na zcela jedinečnou památku „Švédský sloup“ , která je nejstarší svého druhu ve Šluknovském výběžku. Veliké problémy byly s nečitelnými nápisy na pomníku, přes několikeré a několikaleté pokusy jsme se nepohnuli prakticky ani o píď a není se čemu divit, neboť podle dochovaných dokladů se toto nepodařilo ani P. Götlichovi při soupisu v roce 1835! Musely tedy nastoupit moderní technologie a speciální 3D laserový skener vytvořil přesné počítačové modely těchto nápisů. Po dlouhých peripetiích nám zcela nezištně nabídl spolupráci pan Hegewald ze Žitavy. Díky 3D skenování a jeho velikým zkušenostem germanisty bylo možné nápisy detektivním způsobem rozluštit a nyní je možné jej restaurovat a uvést do původního stavu a to včetně obrázků namalovaných na plechu v horní kapličce sloupu, které se však nedochovaly, ovšem je možné je nahradit jinými, jelikož je znám jejich obsah. Velikou nezodpovězenou otázkou však zůstává sám název „Švédský sloup“ a dochovaná pověst, neboť pověsti jsou obecně považovány za velmi nespolehlivý zdroj historických faktů. V roce 1835 se nazýval „Kaple u Dolní hospody“
V roce 2013 se pohnuly ledy a město Jiříkov odkoupilo kousek pozemku okolo pomníku a také uzavřelo smlouvu s panem Kubištou na jeho rekonstrukci. A tak v úterý 3.12.2013 nastal dlouho očekávaný okamžik. V odpoledne byl sloup postupně po částech demontován a odvezen do atelieru na restaurování. Na místě zůstala jen malá hromádka kamení, kde jsme doufali, že něco najdeme. Hrnec zlata by určitě byl pěkný, ale my jsme marně očekávali spíše zapečetěnou lahev se vzkazem kameníků, kteří jej stavěli, či opravovali. Bohužel nic tam nebylo.
Na jaře se opravený pomník vrátí na své místo a v jeho okolí postupně vyroste malé zastavení nejen pro turisty. Konečně i okolí této památky bude odpovídat jejímu významu a již nebude nic stát v cestě, aby se tato opomíjená památka zapsala mezi chráněné kulturní dědictví.

Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 002 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 004 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 007 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 043 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 050 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 054 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 058 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 060 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 064 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 067 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 078 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 080 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 081 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 082 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 085 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 088 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 092 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 098 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 103 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 104 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov
Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 110 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 118 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov Foto Petr Wittgruber 2013-12-03 125 Demontáž božích muk nazvaných "Švédský sloup"      úterý 3.12.2013, Jiříkov