Výlov Ostrováku

Foto Petr Wittgruber
Město Jiříkov má připravenu na příští rok celkovou rekonstrukci rybníka Ostrovní za více jak 3,5 milionu. V sobotu se sešli rybáři, aby slovili vypuštěný rybník, protože rybník byl sportovní vodou, dlouhá léta se nevypouštěl. Údajně poslední výlov byl v roce 1974. Avšak nastaly komplikace, před stavidlem zůstala veliká laguna, kterou se hasiči snažili vyčerpat, ale ta byla moc veliká, a tak po několika hodinách to raděiji ukončili. Zatím se hledá náhradní řešení, jak rybník vypustit a slovit. Rybáři ovšem nezáháleli, ale zároveň slovili malý rybník Textilák a také dva dni sbírali po Ostrováku škeble rybniční, které se musí před rekonstrukcí přestěhovat do jiných rybníků. Odhadují, že zatím sesbírali okolo 5-6 tisíc škeblí.


2013-11-09 019 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 020 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 021 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 023 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov
2013-11-09 069 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 070 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 110 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 072 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov
2013-11-09 075 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 085 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 087 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 097 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov
2013-11-09 114 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 117 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 134 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 156 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov
2013-11-09 160 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 161 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 104 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 172 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov
2013-11-09 167 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 173 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 175 Výlov Ostrovního rybníku                       sobot 9.11.2013, Jiříkov 2013-11-09 178 Výlov rybníka Ostrovní                        sobota 9.11.2013, Jiříkov
2013-11-09 181 Výlov rybníka Ostrovní                        sobota 9.11.2013, Jiříkov